Média

() Vážený pane nepřítomný ministře Chovanče, armáda má v následujících letech v plánu nabírat tisíce lidí do profesionálního sboru i aktivní zálohy. Také policie chce podle materiálu s názvem Rozvoj Policie České republiky v letech 2016 až 2020 posílit do roku 2020 o 4 000 nových ...

() Vážený pane ministře, vaší pozornosti nemohly uniknout zprávy, o kterých nás již delší dobu informují nejen média, ale i samotní příslušníci policie, týkající se nepovedené zakázky na balistické vesty, problému s jejich počtem, praktickým využitím, kvalitou a podobně. Přitom právě na tomto místě ...

() Vážený paní ministryně, obracím se na Vás ve věci činnosti Feministické společnosti Univerzity Karlovy. Na oficiálních internetových stránkách Filosofické fakulty Univerzity Karlovy je možné dohledat činnost tzv. spolku Feministické společnosti UK, který svými aktivitami propaguje myšlenky politické ideologie feminismu. Samotná Feministická ...

() Vážený pane ministře, jednou z priorit Ministerstva obrany je nábor, což má plně mojí podporu. Z Vašich vyjádření jsem porozuměla, že minulý rok byl z hlediska  náboru velice úspěšný. Ráda bych znala bližší informace o struktuře rekrutů, proto Vás chci touto cestou požádat o odpověď na následující ...

() Vážený pane ministře, minulý týden po zasedání vlády jsem zaznamenala záměry Vašeho ministerstva rozšířit poskytování letecké záchranné služby od 1. ledna příštího roku na Jihočeský kraj a následně, spolu s Policií České republiky, převzít provozování této služby úplně. Přijde mi ...

() Vážený pane ministře,   obracím se na Vás ve věci posilování extremismu v České republice. Jak jistě dobře víte, extremismus je pouze jeden a dovolte mi Vám připomenout i samotnou definici extremismu podle Ministerstva vnitra: „Pojmem extremismus jsou označovány vyhraněné ideologické postoje, které vybočují ...

() Vážený pane ministře, obracím se na Vás ve věci poskytnutí finančních prostředků Mezinárodnímu hudebnímu festivalu České doteky hudby ze strany Ministerstva kultury v roce 2016. Městská část Praha 2 vyvíjí celou škálu kulturních aktivit skrze své kulturní projekty (např. projekty pro rodiče s dětmi, ...

() Vážený pane ministře, dostala se ke mně informace o vysoké poruchovosti stávajících zastaralých kulometů, které má ve výzbroji Armáda České republiky. Je veřejně známé, že se již řadu let Ministerstvo obrany České republiky snaží nakoupit moderní kulomety FN Minimi od belgické společnosti FN Herstal. Podle všeho, tato snaha nebyla zcela korunována ...

() Vážený pane ministře, obracím se na Vás ve věci úniků informací, které jsou u nás bohužel častým jevem během vyšetřování trestných činů. V současné době probíhá akce Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování s názvem „Vidkun“, ...