Interpelace na ministra vnitra ve věci dopadů směrnice EU o kontrole nabývání a držení zbraní na legální držitele zbraní v ČR

Interpelace paní poslankyně Jany Černochové na ministra vnitra Milana Chovance ve věci dopadů směrnice EU o kontrole nabývání a držení zbraní na legální držitele zbraní v ČR (včetně odpovědi pana ministra).

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci dopadů směrnice EU o kontrole nabývání a držení zbraní na legální držitele zbraní v České republice.

Jak jistě dobře víte, Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (dále jen Směrnice) nabyde účinnosti 13. června 2017. Bohužel jsem nikde ve veřejném prostoru nezaznamenala, že by někdo z Ministerstva vnitra nebo Vy osobně vystoupil s ujištěním, že se Směrnice legálních držitelů zbraní v České republice netýká a pokud ano, tak v jaké míře a koho přesně a jakým způsobem fakticky omezí.

Ráda bych se Vás v této souvislosti proto zeptala na následující dotazy:

1. Chystáte se implementovat Směrnici do právního řádu České republiky?

2. Co přesně se stane, jakmile nabyde Směrnice účinnosti a co to znamená pro legální držitele zbraní v ČR?

3. Co bude s legálně drženými zbraněmi registrovanými po datu účinnosti Směrnice a jakým způsobem mají legální držitelé zbraní dále postupovat?

4. Proč jste do dnešního dne nezahájil např. informační kampaň, která by odstranila nebo alespoň rozptýlila obavy legálních držitelů zbraní z přijetí nesmyslné Směrnice a její implementace do právního řádu ČR?

5. Jaké kroky, vyjma podání žaloby k Soudnímu dvoru Evropské unie, jste doposud učinil a jaké se chystáte v budoucnu podniknout, abychom se vyhnuli negativním dopadům, které Směrnice přináší ve vztahu k právům legálních držitelů zbraní v ČR?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,

 

                                                                                                          Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE

 INTERPELACE