Média

() Vážený pane ministře, obracím se na Vás ve věci posilování extremismu v České republice. Jak jistě dobře víte, extremismus je pouze jeden a dovolte mi Vám připomenout i samotnou definici extremismu podle Ministerstva vnitra: „Pojmem extremismus jsou označovány vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních a zákonných norem, ...

() Vážený pane ministře, obracím se na Vás ve věci poskytnutí finančních prostředků Mezinárodnímu hudebnímu festivalu České doteky hudby ze strany Ministerstva kultury v roce 2016. Městská část Praha 2 vyvíjí celou škálu kulturních aktivit skrze své kulturní projekty (např. projekty pro rodiče s dětmi, „Stopy židovské ...