Média

() Vážený pane ministře, jednou z priorit Ministerstva obrany je nábor, což má plně mojí podporu. Z Vašich vyjádření jsem porozuměla, že minulý rok byl z hlediska  náboru velice úspěšný. Ráda bych znala bližší informace o struktuře rekrutů, proto Vás chci touto cestou požádat o odpověď na následující ...

() Vážený pane ministře, minulý týden po zasedání vlády jsem zaznamenala záměry Vašeho ministerstva rozšířit poskytování letecké záchranné služby od 1. ledna příštího roku na Jihočeský kraj a následně, spolu s Policií České republiky, převzít provozování této služby úplně. Přijde mi ...

() Vážený pane ministře, obracím se na Vás ve věci útoků na restauraci Řízkárna sídlící v Praze. Obrátil se na mě majitel této restaurace, který čelí již od roku 2014 (!) soustavným násilným a šikanózním atakům ze strany levicových aktivistů, v některých případech přímo napojených na ...