Média

() (www.army.cz) Za přísných bezpečnostních opatření, v koordinaci a pod dohledem zástupců Ministerstva obrany České republiky, byly na Ukrajinu doručeny první dodávky velkorážové munice z české iniciativy. Dnes to oznámila ministryně obrany Jana Černochová spolu s premiérem Petrem Fialou, který zároveň prvně uvedl, jaká je výše příspěvku České republiky do muniční iniciativy. Do ní je v tuto chvíli zapojeno již 18 zemí.

() (CNN Prima News) Co potřebuje Ukrajina, aby úspěšně čelila současným výzvám? Jaké jsou aktuální potřeby české armády? A jaké nálady panují mezi voliči po nedávných eurovolbách? O těchto i dalších otázkách debatovali v nedělní Partii Terezie Tománkové ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a její předchůdce Lubomír Metnar (ANO).

() (www.army.cz) Zasedání ministrů obrany členských zemí NATO za účasti české ministryně obrany Jany Černochové se zabývalo především podporou Ukrajiny a posilováním aliančního odstrašení a obrany. Ministryně obrany Jana Černochová také podepsala memorandum o porozumění s Lucemburskem a Slovinskem. Na jeho základě se stávají dalšími zeměmi, jež finančně přispějí na českou muniční iniciativu.

() (www.army.cz) Ministryně obrany Jana Černochová se dnes zúčastnila v Bruselu zasedání Rady pro zahraniční věci (FAC) ve formátu ministrů obrany zemí Evropské unie. Jednání se zaměřilo především na podporu Ukrajině ze strany EU a na přístup obranného průmyslu k financím. Na pořadu dne byla i česká muniční iniciativa. Do té se dnes formálně připojila Litva. Na okraj jednání se ministryně Černochová sešla také se svými protějšky ze Švédska a z Mauretánie.