Archív Duben 2021

() Vážený pane ministře, jak jistě víte, dne 5. února 2021 rozhodl tříčlenný senát soudců Mezinárodního trestního soudu (dále jen ICC) v Haagu o tom, že může soudit případné válečné zločiny spáchané na Palestinském území. Tímto rozhodnutím, pro jehož přijetí hlasovali dva ze tří členů soudního senátu, by ...