Média

() Můj rozhovor pro Rádio Z o Praze 2️⃣, jejích krásách a rozmanitosti, ale také o tom, jaké služby poskytuje naše radnice 🏫 a co jsme dělali v době pandemie. O práci ve výboru pro obranu 🙋‍♀️, o armádě ⚔️ i aktuálních událostech ve Spojených státech 🇺🇸. Příjemné Interview s Hankou Vítkovou v Rádiu Z, které sídlí jen pár kroků 🐾 od naší radnice 😊