Média

() Vážený pane ministře, obracím se na Vás ve věci naplňování zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 100 písm. a) výše uvedeného zákona, je ubytovatel povinen oznámit Policii České republiky ubytování cizince. Ubytovatelem se podle § 99 stejného zákona rozumí ...