Média

() Vážený pane předsedo vlády, obracím se na Vás ve věci návrhu možného začlenění vnitrostátních databází střelných zbraní a jejich vlastníků do společné databáze Evropské unie. Přesněji se jedná o dokument z 16. února 2021 Evropské rady 5787/21 „Proposal for the possible inclusion of national databases on firearms and their owners in ...

() Vážený pane ministře, jak jistě víte, dne 5. února 2021 rozhodl tříčlenný senát soudců Mezinárodního trestního soudu (dále jen ICC) v Haagu o tom, že může soudit případné válečné zločiny spáchané na Palestinském území. Tímto rozhodnutím, pro jehož přijetí hlasovali dva ze tří členů soudního senátu, by ...

() Vážený pane ministře, obracím se na Vás kvůli zřícenině hradu Valdek, konkrétně kvůli záměrům, které s ním má Ministerstvem obrany ČR zřízený a řízený státní podnik Vojenské lesy a statky ČR (VLS). Hrad Valdek leží v bývalém vojenském újezdu a nyní CHKO Brdy. Je v majetku státu, konkrétně ve správě ...

() Vážený pane ministře, obracím se na Vás ve věci postupu Policie České republiky (dále jen „PČR“) v případech, kdy postupuje dle § 158c Trestního řádu (dále „TrŘ“) při provádění předstíraného převodu, který lze uskutečnit pouze na základě písemného povolení státního zástupce. V této souvislosti ...