Média

() Vážený pane ministře, obracím se na Vás ve věci stavu společnosti Explosia a.s., která svojí samostatnou hospodářskou činností od 1. 6. 2002 navázala na tradici započatou již v roce 1920, a tak v březnu roku 2020 společnost oslavila 100 let své existence. Explosia byla v minulosti úspěšnou firmou a mám za to, že i dnes by měl náš stát považovat tuto společnost za ...

() Vážený pane ministře, obracím se na Vás v souvislosti s podnětem vzneseným ředitelkami mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2. Jsme si všichni samozřejmě vědomi toho, že rozhodování v jakékoliv oblasti je v dnešní době velice složité a nikdo z nás nemá k dispozici křišťálovou kouli. I přesto se domnívám, že ...

() Vážený pane předsedo vlády, obracím se na Vás ve věci návrhu možného začlenění vnitrostátních databází střelných zbraní a jejich vlastníků do společné databáze Evropské unie. Přesněji se jedná o dokument z 16. února 2021 Evropské rady 5787/21 „Proposal for the possible inclusion of national databases on firearms and their owners in ...

() Vážený pane ministře, jak jistě víte, dne 5. února 2021 rozhodl tříčlenný senát soudců Mezinárodního trestního soudu (dále jen ICC) v Haagu o tom, že může soudit případné válečné zločiny spáchané na Palestinském území. Tímto rozhodnutím, pro jehož přijetí hlasovali dva ze tří členů soudního senátu, by ...