Média

() Vážený pane ministře, mnohokrát jsme se na různých fórech shodli, jak důležitá je podpora českého obranného průmyslu. Proto považuji za správný krok jak vytvoření pozice náměstka pro řízení sekce průmyslové spolupráce, ale i Agentury pro mezinárodní obranný obchod (AMOS). Za stejně významné, jako propagaci českých ...

() Vážený pane ministře, Ministerstvo obrany ČR je zakladatelem státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p. který hospodaří na lesních a zemědělských pozemcích nacházející se v bývalých či stávajících vojenských újezdech nebo objektech důležitých pro obranu státu. Již v minulosti se objevovaly snahy o sloučení VLS, s.p. a ...

() Vážený pane ministře, obracím se na Vás ve věci stavu společnosti Explosia a.s., která svojí samostatnou hospodářskou činností od 1. 6. 2002 navázala na tradici započatou již v roce 1920, a tak v březnu roku 2020 společnost oslavila 100 let své existence. Explosia byla v minulosti úspěšnou firmou a mám za to, že i dnes by měl náš stát považovat tuto společnost za ...

() Vážený pane ministře, obracím se na Vás v souvislosti s podnětem vzneseným ředitelkami mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2. Jsme si všichni samozřejmě vědomi toho, že rozhodování v jakékoliv oblasti je v dnešní době velice složité a nikdo z nás nemá k dispozici křišťálovou kouli. I přesto se domnívám, že ...