Média

() Vážený pane ministře, obracím se na Vás znovu ve věci vybavenosti Policie ČR, neboť Vaši písemnou odpověď na mou obdobnou ústní interpelaci, kterou jsem Vám položila 20. října 2016 v rámci 50. schůze Poslanecké sněmovny, považuji za zcela nedostačující.  Musím konstatovat, že se nemohu mj. smířit s Vaším tvrzením, ...

() První místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Jana Černochová se domnívá, že posilování ruské propagandy a rozmach dezinformačních zpravodajských webů je prokazatelným faktem, který potvrzují i zprávy našich zpravodajských služeb. Donald Trump podle ní až tak velké změny v zahraniční politice nepřinese. Babiš bude s blížícími se volbami stále více dělat, že nepatří do vlády. A jaké události byly klíčové v roce 2016 a co očekává od roku 2017?