Média

() Vláda dnes projednala návrh novely Ústavy ČR ve věci vysílání vojáků do zahraničních operací, která by měla umožnit pružnější reakci ozbrojených sil ČR na neočekávané bezpečnostní incidenty a výzvy. Byť je stanovisko vlády k tomuto návrhu poněkud zdrženlivé, a to i přesto, že mezi jeho iniciátory jsou spolu se mnou i ministr obrany ...

() S ohledem na současnou zhoršenou mezinárodně-bezpečnostní situaci a na závazky ČR v rámci Severoatlantické aliance a s ohledem na aktuální pozitivní ekonomický růst považuje ODS za jednu z klíčových fiskálních priorit navyšování výdajů na obranu státu. V rámci projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2017 proto navrhne zvýšení rozpočtu Ministerstva obrany o 10 miliard korun. Tato suma představuje skok o 0,2 % na necelé 1,3 % HDP na obranu a je plně v souladu s vládními proklamacemi, které ovšem nejsou následovány činy.