Média

() Ještě loni v létě ministr obrany Martin Stropnický hovořil o tom, že by v roce 2015 mělo přijít do armády 1850 rekrutů a v dalších letech každoročně dva tisíce. Byla to i záminka pro zvýšení rozpočtu, neboť, dle jeho slov, „tisíc nových vojáků znamená pro ministerstvo náklady kolem miliardy korun“. Realita je ovšem poněkud odlišná.

() Vážený paní ministryně, obracím se na Vás ve věci činnosti Feministické společnosti Univerzity Karlovy. Na oficiálních internetových stránkách Filosofické fakulty Univerzity Karlovy je možné dohledat činnost tzv. spolku Feministické společnosti UK, který svými aktivitami propaguje myšlenky politické ideologie feminismu. Samotná Feministická ...

() Vážený pane ministře, jednou z priorit Ministerstva obrany je nábor, což má plně mojí podporu. Z Vašich vyjádření jsem porozuměla, že minulý rok byl z hlediska  náboru velice úspěšný. Ráda bych znala bližší informace o struktuře rekrutů, proto Vás chci touto cestou požádat o odpověď na následující ...

() Vážený pane ministře, minulý týden po zasedání vlády jsem zaznamenala záměry Vašeho ministerstva rozšířit poskytování letecké záchranné služby od 1. ledna příštího roku na Jihočeský kraj a následně, spolu s Policií České republiky, převzít provozování této služby úplně. Přijde mi ...