Média

() Vážený pane ministře, obracím se na Vás ve věci vynaložených finančních nákladů Ministerstva obrany na přepravu prezidenta České republiky. Jelikož je prezident České republiky zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil, je i jeho případná letecká doprava prováděna Armádou České republiky, což v žádném případě nerozporuji a nezpochybňuji. ...

() Vážený pane ministře, jak si jistě pamatujete, zahraniční výbor PS PČR v rámci své 57. schůze projednával bod týkající se plánované výměny některých vedoucích zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. V rámci tohoto jednání zazněla celá řada dotazů, na které byly z Vaší strany přislíbeny ...